دسته: سفرنامه فرانسه
سفرنامه فرانسه

فَرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه  یکی از کشورهای واقع شده در اروپای غربی می‌باشد که دارای منطقه ها و قلمروهای ماورالبحار متعددی نیز هست. فرانسه یکی از سه کشوری است که دارای سواحلی هم در دریای مدیترانه و نیزاقیانوس اطلس می‌باشد .به دلیل شکل نقشهٔ این کشور، در زبان فرانسوی به آن لقب l’Hexagone (معنی: شش ضلعی ) را داده‌اند.   …